Takpapp

Takpapp är ett bra tätskikt för garaget, bodar och villor med flacka tak. Kvalitén på tätskikt har ökat väsentligt på senare tid, i och med detta så har takpapp blivit ett slitstarkt alternativ till tegel och plåt. Vi utför både nyläggning och omläggning.