Vanliga frågor

Nej, offerten är kostnadsfri.

Nej, i offerten delger vi alltid vad eventuellt tillkommande extraarbete kostar per timme plus moms(detta gäller arbetskostnaden, tillkommer det något nytt material debiteras  även det extra).
Extra arbete kan tex tillkomma när det rivs något som okulärt inte gått att se innan, alternativt att kunden själv önskar något extra arbete etc.
Kunden får alltid informationen innan vi påbörjat extraarbete så att inga dolda kostnader uppkommer.

Arbetet faktureras alltid efter avslutat arbete om inget annat avtalats med kund.

ROT-avdrag är en skattereduktion som ges till privatpersoner för vissa arbeten som utförs i hemmet. ROT är en förkortning av Renovering, Ombyggnad & Tillbyggnad.

30 procent av arbetskostnaden, upp till 100000kr per hushåll är det som gäller idag.

När inbetalning av fakturan finns på företagets konto så ansöker företaget(i detta fall BM Villatak AB) om ert ROT-avdrag. Det företaget behöver är personnummer på den eller de som ansökningen gäller samt giltig fastighetsbeteckning.

Tio dagars betalningsvillkor gäller hos oss.

Vid montering av nytt tätskikt lämnar vi 10 års tätskikts garanti.
Materialleverantörer har även de olika typer och längd av fabriksgarantier, vissa upp till 30 år.

Ändras husets karaktär så krävs i regel bygglov men byter man till samma typ och färg av taktegel så krävs oftast inget bygglov.

Ja, generellt sett så ökar fastighetens värde med ett nytt tak.

Nej, det är kostnadsfritt. Detta förutsätter naturligtvis att felet ligger hos oss, visar det sig att vi inte bär ansvar så debiteras varje påbörjad timme med 450kr + moms.

Load More