Ytterpanel

Husets fasad fungerar som ett yttre skydd mot regn, vind och snö. Träpanel är ett av de vanligare alternativen i Sverige. Vi kommer nu att ha med denna tjänst efter att vi sett en stor efterfrågan på byte av ytterpanel efter att vi gjort några åt tidigare takkunder.

Eventuella fönster-/dörrfoder rivs, befintlig ytterpanel rivs, kontrollera vindskydd, därefter monteras vindskydd/vindpapp vid behov över hela den tilltänkta ytan, därefter monteras luftspalt med spikläkt, därefter monteras den tilltänkta ytterpanelen som sen grundmålas och täckmålas med två strykningar. Vi använder oss oftast av mellanstruken panel vilket betyder att den redan är grundmålad som sen får ytterligare två strykningar med täckfärg. Därefter monteras och målas eventuella fönster-/dörrfoder