Ändras husets karaktär så krävs i regel bygglov men byter man till samma typ och färg av taktegel så krävs oftast inget bygglov.