När inbetalning av fakturan finns på företagets konto så ansöker företaget(i detta fall BM Villatak AB) om ert ROT-avdrag. Det företaget behöver är personnummer på den eller de som ansökningen gäller samt giltig fastighetsbeteckning.