Arbetet faktureras alltid efter avslutat arbete om inget annat avtalats med kund.