30 procent av arbetskostnaden, upp till 100000kr per hushåll är det som gäller idag.