Ja, generellt sett så ökar fastighetens värde med ett nytt tak.