Vårt arbetssätt

Vi arbetar alltid metodiskt och i närhet till kund, allt för att ge ett så tryggt samt bra slutresultat som möjligt. Vi arbetar utefter några enkla men väl utarbetade steg.

Arbetssätt i tre steg

Boka ett offertmöte

Vid förfrågan bokar vi in ett offertmöte vid det berörda objektet där vi tar allt nödvändigt underlag för kostnadsfri offert.

Start av arbete i samråd med kund

Vi etablerar, utför arbetet i samråd med kunden, därfter genomför vi arbetet efter godkänd offert.

Vi gör avslut med kund

Eter avslutat arbete avetablerar vi arbetsplatsen. Vi gör en genomgång med kund och kontrollerar att allt är till dennes belåtenhet. Fakturering sker först efter avslutat arbete.

Vad våra kunder säger

Låt oss samarbeta